Materi Pelajaran PAI Kelas 5 Semester 1&2 Kurikulum Merdeka

Kherysuryawan.id – Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas V SD Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas V SD Semester 2 Kurikulum Merdeka.

Sahabat kherysuryawan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang mata pelajaran PAI yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang nantinya akan dipelajari dijenjang Sekolah Dasar (SD) pada kurikulum merdeka.

 


Nah, berbicara mengenai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI & BP) di jenjang SD, maka di postingan kali ini admin akan memberikan penjabaran atau daftar susunan materi yang nantinya akan di pelajari pada mata pelajaran PAI di kelas 5 SD kurikulum merdeka. Jadi bagi anda yang di sekolahnya telah menggunakan kurikulum merdeka khususnya di jenjang sekolah dasar dan ingin mengetahui materi apa saja yang nantinya akan di pelajari pada mata pelajaran PAI maka anda perlu untuk membaca artikel ini sebab disini admin akan menyampaikan susunan materinya secara lengkap.

 

Sebenarnya untuk pembelajaran pada kurikulum merdeka, sekolah harus sudah menyiapkan buku teks pelajaran kurikulum merdeka secara lengkap. Adapun buku kurikulum merdeka yang harus disiapkan dalam pembelajaran dikurikulum merdeka yaitu buku guru dan buku siswa. Namun hingga saat ini ternyata masih banyak sekolah yang belum memiliki buku teks pelajaran kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar (SD) sehingga para guru dan siswa yang ingin belajar masih kebingungan untuk mengetahui materi apa saja yang nantinya akan di pelajari pada pembelajaran dikurikulum merdeka.

 

Bagi anda yang ingin mengetahui tentang materi yang nantinya akan dipelajari pada mata pelajaran PAI di kelas 5 SD Kurikulum Merdeka maka anda bisa mengetahuinya melalui artikel ini sebab disini admin kherysuryawan akan menyampaikan secara lengkap daftar susunan materi pelajaran PAI kelas 5 SD kurikulum merdeka untuk semester 1 dan juga untuk semester 2.

 

Selain materi pelajaran PAI kelas 5 SD kurikulum merdeka yang ingin admin sajikan di kesempatan ini, maka admin juga akan membagikan file buku teks pelajaran PAI kelas 5 SD Kurikulum Merdeka yang terdiri atas buku guru PAI kelas 5 SD Kurikulum merdeka dan buku siswa PAI Kelas 5 SD kurikulum merdeka.

 

Tujuan admin membagikan materi Pendidikan Agama Islam (PENDAIS) kelas 5 SD semester 1 dan semester 2 kurikulum merdeka pada kesempatan ini ialah untuk membantu rekan pendidikan yang membutuhkan informasi mengenai daftar susunan materi pelajaran PAI kelas 5 SD kurikulum merdeka sehingga dengan mengatahui susunan materinya maka akan memudahkan bagi guru dan siswa dalam mempersiapkan diri dalam melakukan pembelajaran di sekolah.

 

Materi pelajaran Pendais kelas 5 SD kurikulum merdeka yang akan di pelajari terdiri atas 10 Bab , yang mana pelajaran Bab 1 hingga Bab 5 akan dipelajari pada pembelajaran di semester 1 sedangkan Bab 6 hingga Bab 10 akan dipelajarari pada pembelajaran di semester 2.

 

Baiklah berikut ini daftar susunan Materi Pelajaran PAI Kelas 5 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka dan susunan materi Materi Pelajaran PAI Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka :

 

MATERI PELAJARAN PAI KELAS 5 SEMESTER 1 KURIKULUM MERDEKA

Bab 1 Menyayangi Anak Yatim

-      Membaca Surah Al-Ma'un

-      Menulis Surah Al-Ma'un

-      Mengartikan Surah Al-Ma'un

-      Pesan Pokok Surah Al-Ma'un

-      Menghafal Surah Al-Ma'un

-      Sejuta Asa untuk Anak Yatim


Bab 2 Lebih Dekat dengan Nama-nama Allah

-      Ayo Mengenal Allah SWT Melalui Asmaul Husna

-      Ayo Membiasakan Perilaku Terpuji Asmaul Husna


Bab 3 Aku Anak Saleh

-      Indahnya Saling Berbagi

-      Manusia Sebagai Khalifah


Bab 4 Hidup Lapang dengan Berbagi

-      Zakat

-      Infak

-      Sedekah

-      Hadiah

-      Hikmah Berbagi

 

MATERI PELAJARAN PAI KELAS 5 SEMESTER 2 KURIKULUM MERDEKA

Bab 5 Meneladan Perjuangan Rasulullah

-      Kisah Istimewa Fathu Makkah

-      Peristiwa Haji Wada

-      Hikmah dalam Kisah


Bab 6 Hidup Damai Dalam Kebersamaan

-      Membaca Surah Ali Imran/3:64 dan Surah Al-Baqarah/2:256

-      Menulis Surah Ali Imran/3:64 dan Surah Al-Baqarah/2:256

-      Mengartikan Surah Ali Imran/3:64 dan Surah Al-Baqarah/2:256

-      Pesan Pokok Surah Ali Imran/3:64 dan Surah Al-Baqarah/2:256

-      Menghafal Surah Ali Imran/3:64 dan Surah Al-Baqarah/2:256


Bab 7 Ketika Kehidupan Telah Berhenti

-      Makna Hari Akhir

-      Kejadian Hari Akhir

-      Hikmah Beriman kepada Hari Akhir


Bab 8 Senangnya Berteman

-      Persaudaraan dalam Islam

-      Berteman Tanpa Membedakan Agama

-      Hikmah Berteman Tanpa Membedakan Agama


Bab 9 Ibadah Haji dan Kurban

-      Ibadah Haji

-      Ibadah Kurban


Bab 10 Keteladanan Khulafaur Rasyidin

-      Abu Bakar As-Shiddiq r.a

-      Umar bin Khattab r.a

-      Usman bin Affan r.a

-      Ali bin Abi Thalib r.a

 

Bagi anda yang juga ingin memiliki buku teks pelajaran PAI kelas 5 SD Kurikulum Merdeka, maka silahkan anda miliki filenya di bawah ini :

 

  • Buku Guru & Siswa PAI Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka – (DISINI)

 

Demikianlah informasi mengenai daftar susunan materi pelajaran pada mata pelajaran PAI kelas 5 SD kurikulum merdeka yang bisa admin kherysuryawan bagikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi guru dan siswa dalam persiapan pembelajaran di kurikulum merdeka.

 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel